יצירת קשר

ניתן להזמין אותי להרצאות וייעוץ בתחום לוגיסטיקה בעידן קיימות וגם לשלוח לי שאלות בנושא